சோழ மாமனும் பல்லவ மச்சானும்

சோழ பெருவேந்தன் மூன்றாம் குலோத்துங்கச் சோழனுக்கு, பல்லவ குல பாரிஜாதன் காடவ கோப்பெருசிங்கன்அவர்கள், “மச்சான்” மற்றும் “மருமகப்பிள்ளை”உறவுமுறை.
பள்ளி குல காடவராய கோப்பெருசிங்கப்பல்லவனுக்கு, சோழ பெருவேந்தன் மூன்றாம் குலோத்துங்கச் சோழன் அவர்கள், “மாமன்” மற்றும் “மாமனார்” உறவுமுறை.
இந்த ஒருசான்றே போதுமானது, சோழர்களும் பல்லவர்களும் “வன்னிய குல க்ஷத்ரியர்கள்” என்பதற்கு.

Advertisements

Dhayanidhi Devi-Forgotten Woman

We read many women leaders of Tamilnadu from the newspapers , magazines, books and from the a vast collections in search engine’s archive. But there are invisible women leaders, who took a lead among successful men in their times, for social reformations and strengthening an oldest community people, descendants of Pallava kings.
I wish to share about one such great young woman of 27 years , of Tamilnadu, who lead The Vanniyakula Kshatriya First Women’s Conference , held at Ammur in North Arcot Jilla, 70 years before, on 4th March 1945, prior to independence in the world war time. She addressed the gathering on the communities ups and downs, Education, Women’s Duties and Village Development.
As the speech was in Tamil, I am not a competent enough to do an exact translation and so given here the brief content in my way, not contradicting the original speech.
( My sincere request to all the readers is, please go through the complete text of the speech as I believe all of us could read Tamil well, so that the minute detail of Smt.Dhayanidhi Devi’s speech can be enjoyed and proudly shared to our next generation).
A brief biography about the noble woman :
Name : Smt. Dhayanidhi Devi
Daughter of : Sri.Raju Nayagar & Smt.Kanakambujam
Spouse: Sri.N.R.Muniswamy Nayagar ,B.A.,B.L.,( Advocate )
Born on : 8th August 1918
Married : 1st July 1942 ( @Arakonam )
Died on : 14th May 1962
Children : Four sons ( Sr.M.Chandarashekaran, Sri.M.Mohan, Sri.M.Devendiran and Sri.M.Sampathkumar)
The speech goes on like this. She addressed the women as ‘Sisters and Mothers’ and thanked all for honoring her to be the Felicitation Committee Head of the First Women’s Conference of Vanniyakula Kshatriya Community and expressed her profound thanks to all for getting together from all places in and around the state.
She talked about the tough time of war, faced by all Indians and the economic constraint in all the states and gave hope to all that the war will end soon and victory and peace will surely come for us. She also pointed out that wartime emergency support had been extended to the extent possible and may pardon if there is any shortfall. The ext topic she took was about Vanniyakual Kshatriya Community’s ancient graceful days and present lowness. We are the descendents of Chera , Chola, Pandiya Kings and Pallava kings, who ruled Kancheepuram and Mahapalipuram as capitals.
Though the population was about 40 lakhs, the community people holds a backward position in government positions and social orders because of spending money lavishly for mundane functions. But population keeps increasing.
Her exemplary talk on ‘Education’ speaks on the importance of at least secondary education for our community people who cannot afford the expenses of higher education and try to use the P.T.Chengalvaraya Naicker’s free education schemes for higher education. Unless we are educated, we cannot achieve our goal of uplifting our people in the society. In our villages still people are illiterate and blindly put their thumb impression wherever a signature is required. Work oriented education will be helpful if anyone who could not pursue higher education.Now only few of our community people are in city as doctors, advocates , teachers and in government jobs. We should be given an important place in the society and our propaganda only can make our effort to attain the equal status among all.
She gave a wonderful talk on the duties of women folk of our community. How to bring up our child for the better future of them in the society was stressed by her. Hygiene , education, good habits, character development, duty, dignity and divine are the qualities to be inculcated among our children. Women are called as “Graha Lakshmi” and they have to live up to that. She explains how to receive the husband who comes from work and how a wife can support to the best possible way to add the house income by doing small craft works etc.
On the topic of Village Development , she insisted “ no to drinks “ and how to have a clean and healthy environment for self and the community. We have to build reading room, night school, co-operative bank and frequent meetings to socialize our community people.
Social Development depends on all the above reforms and men and women should work selfless. Unity, self defense, patience, continuous effort, belief in God, cooperation, peace, good thought and sacrifice will definitely bring us success to our community people in all walks of life. Respecting one’s God and having a brotherhood relation among all community people is important.
She thanked the gathering for their patience hearing at the end.

Let us be proud of the great soul and there are many take away from her speech, which is applicable to all of us even today for a better living, family relationship and social responsibility.

http://tamilkshatriyasvanniyar.blogspot.in/2016/09/blog-post.html

காடவர் கோன் கழற்சிங்கன்

வன்னிய குல க்ஷத்ரிய வேந்தரான “காடவர் கோன் கழற்சிங்க நாயனாரை”, சுந்தரர் தனது திருத்தொண்டத்தொகையில் கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறார்கள் :-
“கடல் சூழ்ந்த உலகுஎலாம் காக்கின்ற பெருமான்
காடவர் கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்”
பல்லவர் பெருமான் கழற்சிங்க நாயனார் அவர்கள், சைவ நாயன்மார்களுள் ஒருவர் ஆவார்கள். இவர், கடலால் சூழப்பட்ட பல நாடுகளை ஆட்சி செய்தவர் என்பதை சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவர்கள் மிகத் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார்கள்.
எனவே இந்த அடிப்படை சான்றின் மூலம் தெரியவரும் உண்மையானது என்னவென்றால், வன்னிய குல க்ஷத்ரிய வேந்தர்களான பல்லவர்கள், தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளை ஆட்சி செய்தவர்கள் என்பதும் அங்கே அவர்கள் பல கோயில்களை கட்டியவர்கள் என்பதாகும்.
சோழர்கள் காலத்தில் பெரியபுராணம் எழுதிய புலவர் சேக்கிழார் பெருமானார் அவர்கள், அப் புராணத்தில் காடவர் கோன் கழற்சிங்க நாயனாரை :-
“படிமிசை நிகழ்ந்த தொல்லைப் பல்லவர் குலத்து வந்தார்” என்றும் “காடவர் குரிசி லாராங் கழற்பெருஞ் சிங்க னார்” என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
இத்தகைய பெருமைமிகு பல்லவ வம்சத்தில் இருந்து வந்தவரே, வீர வன்னிய குல க்ஷத்ரிய வேந்தன் “காடவ கோப்பெருஞ்சிங்கபல்லவன்” ஆவார்கள்.
—– xx —– xx —– xx —–

க்ஷத்ரியர் புகழ்ப்பாடும் கீர்த்திகள்

க்ஷத்ரிய அரசர்களான “காடவராயர்களும்”, “சம்புவராயர்களும்”, “நீலகங்கரையர்களும்” நூற்றுக்கணக்கானசோழர்கள் காலத்துக் கல்வெட்டுகளில் கிழ்கண்ட”கீர்த்திகளால்” குறிப்பிடப்பெற்றனர் :-
“ஆளப்பிறந்தான்”
“அவனி ஆளப்பிறந்தான்”
“புவி ஆளப்பிறந்தான்”
“சகலபுவனச் சக்கரவர்த்தி”
“சகலலோக சக்கரவர்த்தி”
மஹா பராக்கிரமம் பொருந்திய “க்ஷத்ரியர்கள்”என்பவர்கள் “சகல புவனத்தையும் ஆளப்பிறந்த சக்கரவர்த்திகள்” ஆவார்கள் என்பதை மனு தர்மம் நமக்கு மிகத் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது.
மேற்குறிப்பிடப்பெற்ற “க்ஷத்ரியர் புகழ்ப்பாடும் கீர்த்திகள்” என்பது நூற்றுக்கணக்கானசோழர்கள் காலத்துக் கல்வெட்டுகளில் வன்னிய மன்னர்களைப் குறிப்பிடுகிறது.

புறமலை நாட்டில் (தற்போதைய அரூர், தருமபுரி மாவட்டம்) தீர்த்தமலை என்ற ஊர் உள்ளது. இங்கு இருக்கும் ஆண்டவனுக்கு கூடல் ஆள்வார் என்று பெயர். இங்கு கற்கடமாராயன் என்ற பட்டம் பெற்ற சிற்றரசன் ஒருவன் பரகேசரி ராசேந்திரன் சோழன் காலத்தில் வாழ்ந்து வந்ததாக கல்வெட்டில் காணலாம் (கி.பி. 658, 69, 72). கூடல் என்பது தற்காலத்து தீர்த்தமலை.
பின் ஆண்ட கோப்பெருஞ்சிங்கன் கால கல்வெட்டுகளிலும் கூடலும், திருமுனைப்பாடியும் கீழாமுர் நாட்டில் உள்ளதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இக்கூடல் கற்கடமாராயன் நிறுவிய கூடல் அல்ல கோப்பெருஞ்சிங்கன் நிறுவிய புதிய கூடல். விருதாச்சலம்- கூடலூர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி – கூடலூர் என்ற ஊர்களை காணலாம். அவனியாளப் பிறந்தான் வீரசேகரன் காடவராயன் என்பவன் கற்கடமாராயன் கூடலை வென்ற பெருமை உடையவன். கற்கடமகராசன் என்ற குடும்பத்தினரை வென்று கொண்ட இக்கூடல் வெற்றியை பிற்காலத்தில் இவன் புதல்வர்களும் பெரிதும் போற்றி “கூடல் ஆளப்பிறந்தான்” என்ற பட்டப்பெயர் கொண்டனர்.

Kodumbalur Velir

The “Kodumbalur Irrukku Velir”, who ruled the province called “Ko Nadu” were referred as “Velan” (வேளான்) in chola inscriptions. Being “Kshatriyas”, they had their matrimonial affairs with imperial cholas and other “Kshatriya” clans. One of the “Tirumalpur Inscription” says :-
“கோ நாட்டுக் கொடும்பாளூர் வீரசோழ இளங்கோ வேளான் மகன் ஆதிச்சபிடாரன் என்பவன் கோவிந்தபாடியில்இருந்த மடம் ஒன்றுக்கு கொடைகள் கொடுத்திருக்கிறான்” (A.R.E. No.306 of 1906).
க்ஷத்ரிய சிங்க மூவேந்த வேளாரும், (A.R.E. 1916 Intro P.119)
Appended below is the “velir” (Kshatriya) inscription, which categorically says “Velar” (வேளார்) :-
“ஸ்ரீ இரண சிங்கத் துவராபதி வேளார் படை நாயகன் காரிசாத்தன் உடும்பகுடி நிரைகொள்ள பின்பு எறிந்துபட்டான் பள்ளி வேளாசாரிகள் சிய்…….”
It records the death of “Palli Velasarikal” while the herds have been plundered at vudumba-kudi by Karisattan, the commander of the army of “Iranasinga Tuvarapathi Velar”
(Select Inscriptions of Tamil Nadu, Serial No : V : 1A, Page 130 & 131), (Department of Archaeology, Govt of Tamil Nadu), (Dindugal, Natham, Ulupakudi, 8th Century A.D).